SEO begrippenlijst

Een toelichting op de meest gebruikte termen bij SEO
SEO Search Engine Optimization of in het Nederlands ‘zoekmachine optimalisatie’. Dit omvat alle maatregelen die worden genomen om een website hoger in de zoekresultaten te krijgen, van website optimalisatie tot linkbuilding en Social Media Marketing
Anchor text Een Anchor text is de tekst met een link. Stel dat u een stuk tekst heeft waarin de woorden ‘vakantie Turkije’ een link hebben naar bijvoorbeeld een andere website. De woordgroep ‘vakantie Turkijke’ is dan de anchortext.
Backlinks Worden ook wel ‘inkomende links’ genoemd. Een backlink is een link op een andere website naar uw website. Google vindt backlinks belangrijk omdat ze er van uit gaat dat een backlink een positieve stem is voor uw site. Google kijkt echter ook steeds meer naar de aard en kwaliteit van de site die naar uw website linkt. Sommige backlinks zijn veel waard en geven bij een backlink uw website daardoor ook veel waarde, sommige helemaal niets en sommige backlinks kunnen zelfs schadelijk zijn.
Black Hat SEO Zoekmachines als Google en Bing geven spelregels uit waar u zich aan dient te houden als u uw website beter vindbaar wil maken dmv SEO. Als u zich niet aan deze regels houdt en met allerlei trucs en oneigenlijke (lees: niet natuurlijke) manieren probeert hoger te komen in de zoekresultaten wordt dat ‘Black Hat SEO’ genoemd. Niet doen, waar u vandaag wellicht nog mee ‘weg’ komt krijgt u morgen een forse penalty voor en kan uw website zelfs uit Google worden verwijderd. Onlangs heeft Google vele tienduizenden websites (ook hele grote zoals die van Expedia) een forse penalty gegeven wegens Black hat SEO praktijken. De SEO was verzorgd door een groot gerenommeerd SEO bedrijf dat dacht dat het met de dreigementen van Google voor een penalty niet zo’n vaart zou lopen (ze deden het immers al vele jaren) met als gevolg dat de vindbaarheid van Expedia meer dan 90% minder is geworden.
Bounce Ratio Bezoekers die op uw website terecht komen via bijvoorbeeld een zoekactie bij Google en inzien dat uw site toch niet de site is die ze zochten/verwachten gaan direct nadat ze op uw website terecht zijn gekomen weer weg. Deze bezoekers heten ‘bouncers’ en zijn daarom feitelijk geen echte bezoekers. In Google Analytics (zie verderop) is te achterhalen welk percentage van de bezoekers van uw site ‘bouncers’ waren (bounce ratio). Ook kunt daar de ‘clickthrough ratio’ en ‘conversion ratio’ zien. Een toelichting op deze twee begrippen vindt u ook op deze pagina.
Canonical URL Google hecht veel waarde aan unieke content. Zoals u waarschijnlijk weet kunt u de meeste websites aanroepen met en zonder www. ervoor. Bijvoorbeeld http://www.xpinternetsolutions.nl en http://xpinternetsolutions.nl maar ook http://www.xpinternetsolutions.nl/home of …./index.html. Voor u en bezoekers is het dezelfde website, maar voor Google niet persé. Voor Google zijn dit aparte websites met allemaal dezelfde content. Wat Google betreft is er dan sprake van dubbele content en dat is slecht voor uw SEO. Met het opgeven van een ‘canonical URL’ kunt u dit voorkomen. Als u tegen Google zegt dat htt://www.xpinternetsolutions.nl de ‘canonical URL’ is, ziet Google elke andere ingang naar de website niet meer als dubbele content.
Cloaking cloaking is een techniek waarbij bij het oproepen van een webpagina een script controleert of de aanroepende URL een search-engine is of een reguliere bezoeker. Als het een search-engine is (herkenbaar aan het ip-adres) wordt een andere pagina doorgegeven dan waneer het een reguliere bezoeker is. Het zal duidelijk zijn dat de pagina die de zoekmachine te zien krijgt zwaar geoptimaliseerd is voor SEO. Deze techniek behoort tot de Black Hat categorie en wordt ten zeerste afgeraden. De zoekmachines zijn inmiddels ‘slim’ genoeg om te zien of er sprake is van cloaking.
Click through ratio Het aantal keren (in procenten) dat bij een zoekactie iemand op de link naar uw website heeft geklikt. Hier spelen dus twee dingen. De eerste is dat uw website voorkwam in de lijst met zoekresultaten en de tweede is het aantal keren dat iemand dacht ‘die website lijkt me interessant, daar klik ik op’. Gevonden worden is dus niet genoeg. De tekst in de zoekresultaten (Title tag en description tag) moeten de zoeker nieuwsgierig maken om op de link naar uw website te klikken
Conversion ratio De ‘conversion ratio’ is uiteindelijk waar alles om draait bij uw website en elke SEO inspanning die u zich getroost. De conversion ration geeft aan hoe vaak een bezoeker van uw website werd bewogen om daadwerkelijk een produkt te kopen, een dienst af te nemen, een offerte aan te vragen of wellicht een contactformulier in te vullen.
Description tag Elke webpagina heeft een aantal (voor de bezoeker niet zichtbare) teksten die speciaal voor de zoekmachines zijn bedoeld. Met de ‘description’ tag vertelt u de zoekmachine waar de specifieke pagina van uw website over gaat in een omschrijving van ongeveer 125 tekens. Google neemt dit over. Deze tekst vindt u terug in de zoekresulaten.
Directories Directories zijn websites waar u uw website kunt aamelden. Er zijn globaal twee soorten. De eerste neem klakkeloos elke link aan die wordt aangemeld en bij de tweede wordt elke aangemeldde website door een persoon bezocht en wordt per aanmelding bekeken of de website het waard is om te worden opgenomen in hun databases. Aan de eerste categorie hecht Google over het algemeen niet heel veel waarde. Echter aan het tweede type juist heel veel. Voorbeelden hiervan zijn www.yahoo.com en www.dmoz.org. Probeer daarom altijd om uw website bij dit soort directories opgenomen te krijgen.

Twee van de meeste bekende en door Google gewaardeerde directories zijn: DMOZ en Yahoo. Altijd goed om daar een link naar uw website te krijgen.

Domain Authority Domain Authority is een door www.moz.com berekende waarde die gebaseerd is op de verwachting hoe goed een bepaald domein (website als totaal) zal scoren bij Google. Google hecht heel veel waarde aan deze Domain Authority bij het vaststellen van de positie op de pagina’s met zoekresultaten. Deze MOZ waarde is niet of nauwelijks te beinvloeden anders dan door een goede linkbuilding strategie.
Dubbele content Als reeds in het vorige item aangegeven hecht Google heel veel waarde aan unieke content. Unieke content zorgt voor waarde vermeerding en dat is voor Google belangrijk. Zorg er voor dat de teksten op uw website, Blog en andere Social Media zoveel mogelijk door u zelf zijn geschreven en niet gekopieerd vanaf andere bronnen. Google kan achterhalen welke twee teksten de eerste was (en dus uniek) en welke een kopie is.
H1, H2 en H3 tags Met H1, H2 en H3 html tags maakt u een woord of zin groter (qua afmeting). Hiermee geeft u aan, dat u deze tekst belangrijk vindt. Google pikt dit op. Doe dit vooral niet teveel anders vat Google dit op als niet-natuurlijk en als een poging om de SEO te beïnvloeden. Herhaal ook geen teksten in een H1, H2 of H3 tag. Google zal het als dubbele content kunnen opvatten.
Keyword density Keyword density (dichtheid) is het percentage dat een zoekwoord of zinsdeel op een webpagina voorkomt in vergelijking met het totale aantal woorden op de pagina. Google gebruikt dit om te zien of en zo ja hoe relevant een bepaald woord of zinsdeel in de totale tekst is. Ook hier geldt dat u niet moet overdrijven. Er is geen optimale keyword density maar probeer tussen de 2% en de 4% te blijven.
Keyword stuffing Keyword stuffing valt onder ‘Black hat Seo’ (zie hierboven). Met ‘keyword stuffing’ wordt een pagina overladen met bepaalde keywords om op die manier Google te overtuigen dat dit een belangrijk keyword is. Als het keyword te vaak voorkomt of wordt gebruikt op ee niet-natuurlijke manier ziet Google het als keyword-stuffing. Overdaad schaadt.
Landing page Landings pages zijn pagina’s op een website die speciaal zijn gemaakt voor bepaalde keywords. Doel is om die pagina hoog te krijgen in de zoekmachine resultaten voor die bepaalde keywords. Vaak zijn ze geen onderdeel van een normale website structuur maar specifiek voor marketing/SEO doeleinden gemaakt.
Link bait Link bait (=aas) is een begrip waarbij het doel is om om zoveel mogelijk externe links te krijgen. Als u een term gebruikt of een pagina maakt die voor anderen interessant is, is die term of
pagina ‘link bait’. Anderen websites plaatsen een link naar dat artikel of die pagina. Deze methodiek (mits het op een natuurlijke wijze gebeurt) is wat Google betreft de beste manier van linkbuilding. Het is dan ook meer linkearning
Linkbuilding Alle maatregelen die tot doel hebben om zoveel mogelijk (bij voorkeur kwalitatief goede) links vanaf andere websites naar uw website te krijgen
Link farm Linkfarms zijn websites met vaak (tien)duizenden links die allemaal naar elkaar verwijzen om maar zoveel mogelijk linkwaarde op te bouwen bij Google. Link farms vallen onder noemer ‘black hat SEO’. Google waardeert het als anderen naar uw website verwijzen. Linkfarms doen dat echter op een zeer onnatuurlijke manier waardoor deze links voor Google geen enkele waarde hebben. Sterker nog het kan schadelijk zijn voor uw SEO
Link Sculpting Als Google een website bezoekt, volgt hij in principe elke link die hij op de website tegenkomt, of het nu een interne link is (naar een andere pagina op uw website) of een link naar een externe website. Door bij een link een ‘nofollow’ attribuut mee te geven zegt u tegen Google dat die link moet worden genegeerd. Hiermee kunt u bepaalde pagina’s op uw website meer of minder linkwaarde toekennen en dus belangrijk of minder belangrijk maken
Link popularity De ‘link popularity’ van een website geeft een indicatie hoeveel websites naar de uwe verwijzen. De link popularity is een belangrijk onderdeel van de Google PageRank. Let wel, dat Google hierbij niet alleen naar aantallen kijkt maar vooral ook naar de waarde van de verwijzende sites.
Page Authority Page Authority is een door www.moz.com berekende waarde die gebaseerd is op de verwachting hoe goed een bepaalde webpagina zal scoren bij Google. Google hecht heel veel waarde aan deze Page Authority bij het vaststellen van de positie op de pagina’s met zoekresultaten.
De MOZ waarde is niet of nauwelijks te beinvloeden anders dan door een goede linkbuilding strategie.
PageRank De waarde die Google uw website toekent op basis van een groot aantal factoren. Het woord ‘Page’ heeft hier niets te maken met de Engelse vertaling van ‘pagina’ maar met Larry Page, één van de twee oprichters van Google die het algoritme voor berekening van de PageRank heeft bedacht
Reciprocal link Reciprocal links kunt u vertalen als ‘wederzijdse links’, oftewel site A heeft een link naar site B en site B heeft ook een link terug naar site A. Wees hier voorzichtig mee als dit op een niet-natuurlijke manier gebeurt. Als het enige doel is om de SEO te beïnvloeden kan het schadelijk zijn voor uw SEO. Google kijkt ook hier naar de aard en content van de verwijzende websites. Als ze qua content niet of nauwelijks iets gemeens hebben gaat Google er al snel van uit dat het hier om links gaat om de SEO te beinvloeden.
SERP Staat voor ‘Search Engine Result Page’. Oftwel de pagina met zoekresultaten.
Spider Een ‘spider’ (ook wel ‘bot’ of ‘crawler’ genoemd) is een stukje software dat niets anders doet dan 24/7 het internet afstruinen en website content naar de zoekmachine sturen zodat deze de content kan indexeren en opnemen in de databases
Title tag Elke webpagina heeft een aantal (voor de bezoeker niet zichtbare) teksten die speciaal voor de zoekmachines zijn bedoeld. Met de ‘title’ tag vertelt u de zoekmachine waar de specifieke pagina van je website over gaat in een paar woorden. Google neemt dit over. Deze tekst vindt u terug in de zoekresulaten.
Unieke ip-adressen Zoals u weet heeft elke website een IP-adres. Als andere websites naar uw website linken, kijkt Google niet alleen naar wat het voor website is maar ook wat de domeinnaam is waarvan de link komt. Als veel links vanaf hetzelfde domein komen (dezelfde website dus) zal Google weinig waarde aan de link hechten en wellicht denken dat er sprake is van linkspam. Google gaat echter nog verder in het beoordelen van de waarde van de website die linkt. Ze kijkt namelijk ook of links naar uw site niet toevallig vanaf hetzelfde ip-adres komen. (Op 1 adres kunnen honderden websites worden gehost). Is dat het geval zal Google ook ook dan weinig waarde hechten aan de linkwaarde (uitzonderingen daar gelaten). Tot slot kijkt Google ook nog naar het C-segment van een ip-adres. (b.v. bij het ip-adres: 192.168.10.200 vormt ‘168’ het C-segment van het ip-adres). Google zal in verhouding meer waarde hechten aan links die allemaal een ander C-class ip-adres hebben. Veel verschillende c-class ip-adressen is voor Google een teken dat u veel aan linkspreiding hebt gedaan. Kort door de bocht: overal in de wereld.

Conclusie: linkspreiding is goed. Zorg er dus voor dat links niet alleen waarde hebben maar ook dat ze niet allemaal vanaf hetzelfde domein (website) komen of vanaf hetzelfde ip-adres of zelf vanaf hetzelfde c-segment ip-adres.